Specialister på stora flöden och processkyla för stålverk       

Som specialister på alla typer av flöden har vi stor erfarenhet av att hantera både processkyla och vattentransporten in och ut från stålverket. Vi har ett brett utbud av glasfiberarmerade rör och polyetenrör i stora dimensioner för stora flöden. Dessutom har vi produkter för syrehantering, ånga och vattenrening vilket gör att vi kan ta ett helhetsansvar för flödet från början till slut.       

Komplett rörsystem för stålverkets processkyla

Masugnarna i ett stålverk kyls ofta med vatten från ett närliggande vattendrag vilket kräver väldimensionerade rör som kan hantera stora flöden. Vi har lång erfarenhet av att hantera transporten av kylvatten både in och ut ur anläggningenMed ett brett sortiment av glasfiberarmerade rör och polyetenrör i stora dimensioner kan vi leverera både in– och uttagsledningar för kylvatten och stora ledningar för dagvatten. Inom stålindustrin krävs det även hantering av bland annat betsyror som till exempel fluorvätesyra och salpetersyra. Dessa syror används för att raffinera kvaliteten på stålmaterial och ställer väldigt höga krav på kemresistens på rörsystemetVi har ett stort utbud av rör i olika material anpassade till vilken typ av syra som ska hanteras. Även säkerheten är oerhört viktigt, därför är det lämpligt att i vissa partier använda dubbelrörssystem och flänsskydd. Dubbelrörssystemen har ett inre rör som är resistent mot mediat och ett yttre rör som skyddar systemet mot yttre påverkan, men även fungerar som ett skydd om läckage skulle uppstå. Mellan det inre och yttre röret kan man även montera in en läckagedetektor som en ytterligare säkerhetsåtgärd. 

Systemlösningar för reningsverk  

Stålverk har även behov av industriell vattenrening, bland annat genom egna förbehandlingsverk eller kompletta reningsverk. På GPA har vi inte bara lång erfarenhet av vattenrening utan även ett unikt brett sortiment med allt från dubbelrör, ventiler i olika plastmaterial, högtryckskopplingar, slang i små dimensioner och gallerdurk i glasfiber för områden med hög korrosivitet. Vi kan därmed möta många av stålverkens behov, inte bara av produkter utan även av hög leveranssäkerhet och genomtänkt logistik.    

Fråga en expert

Som specialister på alla typer av flöden har vi stor erfarenhet av att hantera både processkyla och vattentransporten in och ut från stålverket. Vi har ett brett utbud av glasfiberarmerade rör och polyetenrör i stora dimensioner för stora flöden. Dessutom har vi produkter för syrehantering, ånga och vattenrening vilket gör att vi kan ta ett helhetsansvar för flödet från början till slut.