DK-VAND-Certifiering

Vi på GPA vill alltid erbjuda de bästa lösningarna för ett säkert flöde. Med GPA som partner kan du vara säker på att du hela tiden är uppdaterad med det senaste och att du får en anläggning som är anpassad för framtiden. Nu kan vi glädjande meddela att våra PE100 rör och rördelar är godkända enligt DK-VAND.

En produkt som har erhållit en DK-VAND-certifiering har genomgått en serie migrationsanalyser av ett oberoende, ackrediterat kontrollorgan. Alla produkter med en DK-VAND-certifiering uppfyller således de strängaste kraven på detta område när det kommer till frisättning av skadliga ämnen, smak och lukt.