Kompletta rörsystem för hygienisk livsmedelsproduktion  

Livsmedelsproduktion ställer höga krav på att rörsystemen ska kunna hantera korrosiva media, samtidigt som det är viktigt att hela processen är hygienisk. Vi har lång erfarenhet av att förse livsmedelsbranschen med rörsystem, installationsmaterial och ventilation i högkvalitativa plastmaterial som uppfyller alla hygienkrav.         

Livsmedelproduktion kräver hygieniska rörsystem

Livsmedelsproduktion omgärdas av många olika regler och riktlinjer för att säkerställa att tillverkningen är både hygienisk och säker. Därför är det viktigt att även rörsystemen uppfyller högt ställda krav. Många gånger har rör i plast en bättre förmåga att minska risken för korrosion och uppkomsten av biofilm på insidan av röret jämfört med metallrör. Dessutom finns det en viss risk att det uppstår en migration av metalljoner mellan metallen i röret och produkten. På GPA har vi stor erfarenhet av att välja rätt typ av rör och material för rätt applikation. Vi har till exempel High Purity-produkter i både PP och PVDF som tillverkas i renrum och hygienpackas för att kunna svetsas och monteras i renrumsmiljöer. Dessa lämpar sig väl för tillverkning där kraven på hygien är höga. Dessutom innebär plast eller plastlinade rör att eventuella problem med oxidering och korrosion som kan uppstå i metallrörtill exempel rouging, helt kan undvikas. 

Lägre installations- och underhållskostnader               

En annan fördel med High Purity PVDF är att materialet klarar ångrengöring där het ånga används för att sterilisera på plats (SIP). Rören står även emot starkt korrosiva media som ättiksyra och ketchup utan att det uppstår gropfrätning så kallad pitting där bakterier kan fastna. Dessutom är installationen enklare och billigare eftersom man, till skillnad från stålrör, inte behöver kemiskt passivisera svetsfogarna och göra efterkontroller med röntgen för att se att det inte förekommer några dolda orenheter. Plaströr rostar som bekant inte och kräver mindre underhåll, vilket gör att livscykelkostnaderna blir lägre. Ett plaströr har en beräknad livslängd på
drygt 50 år.

 

Fråga en expert

För att skapa ett effektivt system för renvatten krävs det kunskaper om både material och dimensionering. Det handlar om att hitta rätt typ av plaströr, ventiler, armaturer och installationsmaterial utifrån specifika förutsättningar, som till exempel kraven på nivå av renhet.