Returer av gods

Gods som returneras för ev kreditering ska vara:

Returavdrag 25% tas ut på returnerat gods, returfrakt bokas och betalas av kund. Max 10% i retur/orderrad. Packa varan väl. Eventuella transportskador till GPA står du som kund för. När godset anlänt till vårt lager vidtas en besiktning. Uppfyller godset inte våra krav för en retur så skickar vi varan åter till dig som kund på er bekostnad, samt debiterar 500 kronor för vår hantering.