Vi har lösningen för både oljeavskiljning och avvattning i bilverkstaden  

Bilverkstäder och tvätthallar har höga krav på att hantera och rena sitt spillvatten innan det når avloppet. Det kräver system för avvattning och oljeavskiljare, men även en säker hantering av kemikalier och dosering. Vi har lång erfarenhet och ett brett sortiment som täcker in de flesta behov av flödeshantering i verkstaden. Se vårt sortiment av oljeavskiljare tvätthall och bilverkstad.   

En ren bilverkstad kräver mer än oljeavskiljare

Som helhetsleverantör har vi kunskaperna och produkterna som krävs för att dimensionera en effektiv oljeavskiljning i bilverkstaden eller tvätthallen. Men vi har även ett stort sortiment av kopplingar och slangar för exempelvis dosering av rengöringsmedelVi har stor erfarenhet av den här typen av installationer och hjälper dig gärna på vägen. Det kan handla om att välja material med rätt egenskaper som är lämpliga för en viss typ av system, till exempel slangar i PVC för kemikalier i biltvätten och polyeten för bland annat tryckluftssystem och tilloppsvattenMen även avvattningssystemet behöver vara rätt dimensionerat och av lämpligt material. Mittrännan i en biltvätt består inte sällan av en traditionell galvaniserad metallgallerdurk. Problemet med den är dock att den avger zinkjoner i spillvattnet. Det i sin tur ställer högre krav på reningen, vilket ökar kostnaderna och ofta tar mer platsMed vår glasfiberarmerade gallerdurk avhjälps problemet, samtidigt som livslängden ökar.  

Vi kan erbjuda en optimal helhetslösning  

Genom vår bredd kan vi fungera som en komplett helhetsleverantör. Till en kombinerad bilverkstad och biltvätt kan vi leverera allt som krävs för att hantera avvattningen.  Från verkstaden och spolhallen leds spillvattnet till en gemensam oljeavskiljare, innan det slutligen släpps till det kommunala avloppet. Du kan även dra nytta av vår erfarenhet och tekniska kompetens. Vi hjälper dig i valet av produkter så att det blir rätt typ av rännor både i verkstaden och tvätten. Olika typer av verkstäder kräver dessutom olika bredder och klasser på rännorna och olika storlek på oljeavskiljaren. Vi kan hjälpa dig att dimensionera rätt och skapa en optimal lösning, oavsett om det är en cykelverkstad eller en spolanläggning för gruvmaskiner.  

Fråga en expert

Bilverkstäder och tvätthallar har höga krav på att hantera och rena sitt spillvatten innan det når avloppet. Det kräver system för avvattning och oljeavskiljare, men även en säker hantering av kemikalier och dosering. Vi har lång erfarenhet och ett brett sortiment som täcker in de flesta behov av flödeshantering i verkstaden.