Säkra mekaniska kopplingar tryggar vattenkraften   

I en vattenkraftanläggning finns det många olika rörsystem med skiftande dimensioner och material. Med täta och säkra mekaniska kopplingar är det enkelt att snabbt och trycksäkert foga samman rör utan behov av svetsning. Vi erbjuder som systemleverantör rör, rördelar och installationsmaterial i en mängd olika varianter, kvaliteter och dimensioner.

Behov av mekanisk koppling för vattenkraft

Ett vattenkraftverk behöver ta in stora mängder vatten från vattendraget in i kraftstationen. Det kräver långa intagsledningar som består av sammanfogade rör i stora dimensioner. För att kunna hantera installationen av dessa byggs de i sektioner som sedan sammanfogas utan flänsförband. Detta kräver en mekanisk koppling som är både enkel att installera och som ger en trycksäker fog. På GPA har vi ett stort utbud av mekaniska kopplingar av mycket hög kvalitet, som efter åtskilliga uthållighetstester och år av användning visat sig klara stora påfrestningar och ha lång livslängd.

Enkel, snabb och trycksäker         

Mekaniska kopplingar är enkel att installera, kräver ett minimalt underhåll och ger en mycket trycksäker fog. Kopplingen bygger på två progressiva effekter som samverkar. Den progressiva tätningseffekten gör att manschetten tätar ännu hårdare mot röret om trycket i röret stiger vilket säkerställer en säker och tät förankring. Den progressiva förankringseffekten innebär att ju mer trycket stiger i rörsystemet, desto mer gräver griptänderna ner sig i röret. Det gör att kopplingen klarar mycket höga tryck och dessutom kan ta upp eventuella axiella rörelser. Mekaniska kopplingar kan även användas för att installera pumparna som förser turbinerna med vatten, eftersom dessa behöver vara lätta att demontera om det skulle uppstå problem. Med vår långa erfarenhet av kopplingar har vi stor kompetens när det gäller att hitta rätt variant och dimension utifrån de krav som ställs. Förutom mekaniska kopplingar har vi även ett stort sortiment av installationsmaterial, för till exempel upphängning av rör och installation av pumpar.

Fråga en expert

I en vattenkraftanläggning finns det många olika rörsystem med skiftande dimensioner och material. Med täta och säkra mekaniska kopplingar är det enkelt att snabbt och trycksäkert foga samman rör utan behov av svetsning. Vi erbjuder som systemleverantör rör, rördelar och installationsmaterial i en mängd olika varianter, kvaliteter och dimensioner.