Miljövänlig och säker provtagning

GPA är stolta och glada att nu kunna erbjuda ett komplett sortiment av provtagningsventiler och system för processindustrin. GPA är ny distributör av Swissfluid i Schweiz som har lång erfarenhet av att leverera dessa ventiler och system på den Europeiska och svenska marknaden.

I GPAs sortiment finns provtagningssystem för vätske- och gasapplikationer till kemiska processer, såväl för trycklösa som trycksatta rörsystem och tankar. GPA erbjuder både standardiserade och skräddarsydda lösningar i fråga om applikation, materialval, manuellt eller automatisk manövrerade, allt efter den miljö de ska användas i. Representativa prover tas i önskade mängder med mycket hög tillförlitlighet i både öppna och slutna system.