​Bostadsföreningen HSB Pukan i Malmö skyddar sina fastigheter i alla väder!

16 december 2016

Bostadsföreningen HSB Pukan i Malmö led av den översvämning som drabbade Malmö augusti 2014 och de har tagit tag i detta problem genom att utrusta sina fem fastigheter med en Ecolift XL från GPA per hus. Detta system kommer skydda fastigheternas avlopp mot översvämningar i framtiden.

En Ecolift XL agerar endast när det blir översvämning. Den installeras på utgående avloppsledning som normalt sett ligger med självfall och pumpar ut vattnet under rådande översvämning. Vid normal drift rinner avloppsvattnet genom bakvattenskyddet utan något hinder. Vid översvämning stänger Ecolift XL avloppsledningen och skyddar huset mot bakåtflödande vatten. Allt avloppsvatten som lämnar huset under pågående översvämning pumpas ut via en tryckledning över till det kommunala avloppsnätet och stänger på så sätt aldrig av avloppet.

– Vi valde GPA för att de kunde leverera ett system med hög kvalitet som mötte våra krav, berättar Ilija Gavriloski från Bostadsföreningen HSB Pukan. Det fanns givetvis konkurrerande produkter, men de kunde inte mätas med Ecolift XLs funktion och för oss är det väldigt viktigt att vi kan lita på produkten och förhoppningsvis slippa översvämningar i framtiden!

Årligen rapporteras ca 24 000 översvämningar till försäkringsbolag i Sverige. En bakvattenventil från GPA är det effektivaste sättet för att slippa drabbas av översvämning. GPA har mångårig erfarenhet och samarbetar med erfarna installatörer som hjälper dig från den första idén till en färdiginstallerad produkt.