FK Industri


Robust vridspjäll för industriell användning. Används för gas och vätskor som avstängningsventil. Hus med anpassningsbar hålbild för inspänning mellan flänsar i både plast och metallrörsystem. Ventilhus i glasförstärkt PP resistent mot UV-strålning. Liner i EPDM eller Viton beroende på applikation. Finns i dimensionerna d50-315.

  • Låsbar Enkelt att låsa ventilen i önskat läge. Handtaget kan positioneras i tio fasta graderade lägen

  • Fixera bultarna Går att fixera bultarna direkt i ventilen

  • Trycktålig Tål tryck från båda riktningarna. Möjligt att montera FK Industri som stoppventil

  • Integrerade gänginsatser FK LUG tillverkas med integrerade gänginsatser i syrafast stål

  • Hus UV-resistent hus som är utformat för att förhindra överspänning av flänstätning. Finns med utbytbart spjällblad och liner. Byggmått enligt DIN 3202

Installation av FK-vridspjäll

Före åtdragning av bultar, positionera vridspjället med spjällbladet i öppet läge. Kontrollera frigång av ventilklaffen i rör eller flänsar. Bultarna åtdrages i ett stjärnmönster. Överskrid inte angivet åtdragningsmoment. Vid montering är det lämpligt att smörja linern. Använd inte mineralolja till EPDM.

Don typer

Det finns olika typer av don avsädda att fylla systemens behov för att göra ett bra och funktionellt flöde.

NC: Normalt stängd med fjäder, öppnas med luft.

DA: Dubbelverkande don öppnas och stängs med luft.

CE: Elektriskt don kan monteras efter kundens behov, öppen eller stängd 12-24v eller 100-240v. Finns även som Failsafe med batteri backup och med Positioner 4-20mA /0-10v.

LU: Integrerade gänginsatser i syrafast stål.

RM: Ventil med påmonterad snäckväxel som regleras förhand.

-->