ByPass

För oljeavskiljare

  • Tillverkad enligt SS-EN-858 i polyeten
  • För markförlagd installation
  • Bypassbrunnar installeras när stora lågriskytor avvattnas till oljeavskiljare. Med bypass säkerställs rening och säkerhet på oljeavskiljaren. Den minimerar storlek och den totala kostnaden på hela avskiljarsystemet.
  • En bypass innehåller inga rörliga eller elektriska komponenter.
  • 1 inlopp, 1 utlopp till oljeavskiljare och en bypassledning.
  • Dimensioner på ledningar efter begäran. Tillverkas med flödesminskning mellan 0,9-0,1 (90% - 10% av maximalt flöde).
  • Flödesminskning dimensioneras efter behov. Teleskopisk förlängningshals tillverkad i polymer.
  • Betäckning i klass B(12.5 ton) eller klass D(40 ton) av gjutjärn enligt SS-EN-124.
  • Komplett leverans.
  • Kontakta GPA för storlek och dimensionering!
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK InloppUtloppBypassKlassFiler
KE-BP200/120B 5510480 20020020010
KE-BP200/120D 5547452 20020020010
KE-BP250/120B 5547453 25020025010
KE-BP250/120D 5547454 25020025010
KE-BP300/120B 5547455 31520031510
KE-BP300/120D 5547456 31520031510
KE-BP400/120B 5547457 40025040010
KE-BP400/120D 5547458 40025040010
Datablad

Drift och skötsel