Stumsvetsmaskiner

Här hittar du alla våra stumsvetsmaskiner från d25 till d630 mm. Vid förfrågan kan även större maskiner upp till d2500 mm hyras. I sortimentet så ingår även IR-svetsmaskiner där höga krav på renhet och repeterbarhet ställs.