Teflonlinat Synglas


Synglas för kontinuerlig övervakning av frätande eller giftiga processmedier i flytande eller gasformigt tillstånd. Farliga medier som transporteras utgör alltid ett hot mot naturen eller driftoperatören med synglaset kan man på enkelt visuellt sätt kontrollera om det finns ett flöde i rörsystemet. En liten turbulens skapas av den integrerade kantlisten som sitter i början av synglaset, genom turbulensen skapar man mindre påväxt på glaset insida vilket resulterar i bättre synlighet av vätskeflödet.

För att kunna observera ett gasflöde visuellt monteras ett tunt PTFE band på synglasets insida. Därigenom minimerar man risken för personskador för driftoperatörer som sköter underhållet i processen. Den robusta och underhållsfria designen innebär låga underhållskostnader och en lång livslängd. Huset kan fås i olika materialkvalitéer beroende applikation. PFA och PFA-AS (antistatisk) är standardmaterial på det invändiga fodret som är kontakt med vätskan. PVDF eller PP kan fås mot förfrågan.

-->