PPS Antistatiskt


PP-S Antistatisk är ett material som är elektriskt ledande.

Användningsområde
De elektriska egenskaperna gör att materialet kan användas för transport av lättantändliga media, pulver eller damm, eftersom rörsystemet PP-S kan jordas. Andra användningsområden för rörsystemet PP-S är för transport av brandfarlig kemisk media, avgasledningar och transport av fasta partiklar. PP-S kan även användas i områden med risk för att starta gnistbildning orsakad av statisk elektricitet.

Elektrisk ledande plast ger optimal kemikalie- och korrosionsbeständighet. Rörsystemet måste vara jordat för att avleda en elektrostatisk laddning. Antistatisk polyeten är en produkt som också är lämplig att användas i områden med farlig explosiv atmosfär.

ATEX och Europanormen
PP-S kan användas inom explosiva områden (ATEX zoner). Termen ATEX är härledd från den franska förkortningen för atmosfär explosiv. Direktivet omfattar för närvarande två riktlinjer inom explosionsskydd, nämligen ATEX-direktivet 94/9 / EG och ATEX arbetsplatsen direktiv 1999/92 / EG. 

PP-S beskrivs i standarden EN 13463-1.

 

PE-EL
-->