024.13

Slaglängdsbegr. optisk handmanöver

  • Slaglängdsbegränsare som begränsar öppningsgraden mekaniskt genom att blockera ventilens spel i rörelseriktningen.
  • Har optisk indikering inbyggd som visar om ventilen är öppen.
  • Finns också möjlighet att manövrera ventilen manuellt.
  • Används på VM-, CM- och MK-ventilerna.
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK VentiltypedFiler
02413013 MK/NC-DA-NO15-25
02413014 MK/NC-DA-NO32-40
02413015 MK/NC-DA-NO50
02413001 VM/NC20-32
02413002 VM/NC40-63
02413003 VM/NO+DA20-32
02413009 CM/NCAlla
02413011 CM/NO+DAAlla
Datablad

Teknisk information