024.12

Slaglängdsbegr. optisk

  • Slaglängdsbegränsare som begränsar öppningsgraden mekaniskt genom att blockera ventilens spel i rörelseriktningen.
  • Har en genomgående fjäderbelastad optisk indikering inbyggd som visar om ventilen är öppen.
  • Används på VM- och MK-ventilerna.
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK VentiltypedFiler
02412026 MK/NC-DA-NO15-25
02412027 MK/NC-DA-NO32-40
02412028 MK/NC-DA-NO50
02412002 VM/NC20-32
02412001 VM/NC40-50
02412005 VM/NO+DA20-63
Datablad

Teknisk information