Trådstege FZB tak

För direkt takmontage

  • Max korrosivitetsklass: C1.
  • För montering direkt mot taket med universalbricka MP-1116530.
  • Perfekt vid låga takhöjder och vid ROT-jobb.Helt öppen kabelförläggning från sidan.
  • I betongtak, använd betongskruv BSV-6X45-100.
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK LBHE-nummerFiler
MP-1116471 2500101561116471
Datablad