SP250-S

IR-svetsmaskin d110-250mm

  • SP IR-svetsmaskin
  • Material: PP, PVDF, ECTFE
  • Backar d 110 - 250 ingår
  • Automatiserad svetsprocedur (Samma resultat gång på gång)
  • Renrum
  • Skrivare (Spårbarhet)
  • RFID (För att identifiera användaren)
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK dFiler
SP250-S 110 - 250

Svetsarna i SP-serien ger ett resultat med mycket hög kvalitet, både i termer av överlägsen hållfasthet, repeterbarhet minimal vulststorlek och minimal kontamineringsrisk.

Alla SP-maskiner modell S och M utnyttjar infraröd strålning för att värma rören och uppvärmningen är helt beröringsfri. På så sätt garanteras att det inte finns någon risk att föroreningar tillförs rören vid uppvärmningen samt att inget av svetsmaterialet kan fastna på värmespegeln. Modell B värmer med ett svetshuvud som värmer utsidan med ballong som mothåll på insidan.

Svetsproceduren är helt automatiserad vilket gör att misstag beroende på den mänskliga faktorn minimeras samtidigt som svets­arbetet blir maximalt effektivt och tillförlitligt.

SP-maskinerna lagrar alla svetsdata och dessa kan sedan föras över till en PC för vidare lagring och dokumentation. Svetsarna är också utrustade med skrivare för utskrift av etiketter för dokumentation.

Denna typ av svetsar används i huvudsak på PVDF, ECTFE och PP där höga krav ställs på kvalitet, spårbarhet och renhet. Exempel på användningsområden finns inom, elektronikindustri, livsmedelsindustri, finkemikalier och läkemedelsindustrin.

Fördelar

Beröringsfri uppvärmning minimerar kontamineringsrisken och ger maximal livslängd på värmespegeln

Lägre kostnader tack vare kortast möjliga svetstid

Väldigt små eller inga svetsvulster och bästa repeterbarhet för varje svets

Helt automatiserad svetsprocess med elektronisk kontroll av svetsproceduren

Lagring av alla svetsdata

Stor touchdisplay med möjlighet att välja språk på menyerna (bl a svenska)

Justerbart hyvlingsdjup

Vertikal och horisontal centerjustering

Kompakt design

Datablad