PAD

Don Rilsanbelagt

  • Pneumatiskt manöverdon i rilsanbelagd aluminium
  • Dubbelverkande eller enkelverkande med fjäder
  • Styrmedium: Luft eller annat icke aggressivt medium
  • Styrtryck: max. 8 Bar
  • Ansl. styrluft: 1/4" Namur
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK FunktionNm (DA) 6 barNm (NC) 6 bar stängdNm (NC) 6 bar öppenISOFiler
PA25 DA290F07-F10/27mm
PA30 DA469F07-F10/27mm
PA40 DA1179F12-36mm
PA50 DA2067F14-36mm
PA70 DA5043F16-46mm
PA25S NC108170F07-F10/27mm
PA30S NC195289F07-F10/27mm
PA40S NC413688F12-36mm
PA50S NC8611343F14-36mm
PA70S NC15043273F16-46mm
Datablad