GBF-HP

Böj 90°

  • PVDF-böj 90°
  • Formsprutad
  • Stumsvetsning och IR-svetsning
  • PN 10 = SDR 33
  • PN 16 = SDR 21
  • High purity levereras i förslutna platstpåsar.
Nollställ
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK dSDRszrFiler
GBF-HP21-125 125SDR216135125
GBF-HP21-140 140SDR216.7148140
GBF-HP21-160 160SDR217.7181157
GBF-HP21-180 180SDR218.6200175
GBF-HP21-200 200SDR219.6217196
GBF-HP21-225 225SDR2110.8243225
GBF-HP21-250 250SDR2111.9287250
GBF-HP21-280 280SDR2113.4288280
GBF-HP21-315 315SDR2115338300
GBF-HP33-125 125SDR333.9135125
GBF-HP33-140 140SDR334.3148140
GBF-HP33-160 160SDR334.9181157
GBF-HP33-180 180SDR335.5200175
GBF-HP33-200 200SDR336.2217196
GBF-HP33-225 225SDR336.9243225
GBF-HP33-250 250SDR337.7287250
GBF-HP33-280 280SDR338.6288280
GBF-HP33-315 315SDR339.7338300
Artikelnummer GBF-HP21-125
RSK
d 125
SDR SDR21
s 6
z 135
r 125
Artikelnummer GBF-HP21-140
RSK
d 140
SDR SDR21
s 6.7
z 148
r 140
Artikelnummer GBF-HP21-160
RSK
d 160
SDR SDR21
s 7.7
z 181
r 157
Artikelnummer GBF-HP21-180
RSK
d 180
SDR SDR21
s 8.6
z 200
r 175
Artikelnummer GBF-HP21-200
RSK
d 200
SDR SDR21
s 9.6
z 217
r 196
Artikelnummer GBF-HP21-225
RSK
d 225
SDR SDR21
s 10.8
z 243
r 225
Artikelnummer GBF-HP21-250
RSK
d 250
SDR SDR21
s 11.9
z 287
r 250
Artikelnummer GBF-HP21-280
RSK
d 280
SDR SDR21
s 13.4
z 288
r 280
Artikelnummer GBF-HP21-315
RSK
d 315
SDR SDR21
s 15
z 338
r 300
Artikelnummer GBF-HP33-125
RSK
d 125
SDR SDR33
s 3.9
z 135
r 125
Artikelnummer GBF-HP33-140
RSK
d 140
SDR SDR33
s 4.3
z 148
r 140
Artikelnummer GBF-HP33-160
RSK
d 160
SDR SDR33
s 4.9
z 181
r 157
Artikelnummer GBF-HP33-180
RSK
d 180
SDR SDR33
s 5.5
z 200
r 175
Artikelnummer GBF-HP33-200
RSK
d 200
SDR SDR33
s 6.2
z 217
r 196
Artikelnummer GBF-HP33-225
RSK
d 225
SDR SDR33
s 6.9
z 243
r 225
Artikelnummer GBF-HP33-250
RSK
d 250
SDR SDR33
s 7.7
z 287
r 250
Artikelnummer GBF-HP33-280
RSK
d 280
SDR SDR33
s 8.6
z 288
r 280
Artikelnummer GBF-HP33-315
RSK
d 315
SDR SDR33
s 9.7
z 338
r 300
Datablad

Teknisk information