FASERFIX SUPER 500

Slitsat eller Solid galler

  • Galler för Faserfix Super 500
  • Finns i segjärn
  • Längd 500mm
  • Klass D400, E600 eller F900
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK Längd (mm)BeskrivningBredd (mm)Höjd (mm)Vikt (kg)Inloppstvärsnitt (cm²/m)Filer
HAU-4181 500Galler SUPER 500, segjärn, slitsat, SB 20, Kl: F 900, L: 500mm577402061 CAD/Dwg2D
HAU-4183 500Galler SUPER 500, segjärn, slitsat, SB 20, Kl: D 400, L: 500mm577402061
HAU-4462 500Galler SUPER 500, segjärn, solid, Kl: E 600, L: 500mm577400 CAD/Dwg2D
Datablad