FASERFIX KS D400 100

Slitsat eller Solid galler

  • Galler för Faserfix KS 100
  • Finns i segjärn
  • Längd 500mm
  • Klass D400
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK Längd (mm)BeskrivningBredd (mm)Höjd (mm)Vikt (kg)Filer
HAU-8063 2444828 500Galler KS 100, segjärn, slitsat, SB 14, Kl: D 400, L: 500mm14920
HAU-8863 2444829 500Galler KS 100, segjärn, slitsat, SB 14, Kl: D 400, L: 500mm14920 CAD/Dwg2D
HAU-8869 2444823 500Galler KS 100, segjärn, längsg. slitsar, SB 6, Kl: D 400, L: 500mm14920 CAD/Dwg2D
HAU-8870 2444826 500Galler KS 100, segjärn, längsg. slitsar, SB 9, Kl: D 400, L: 500mm14920 CAD/Dwg2D
Datablad