Mobila kurser hos kund

Vi tar kursen till dig! Visste du att vi gärna kommer ut och håller kurs hos dig på plats?
Förra veckan höll GPA en internationell fyradagarskurs i Sunde i Norge. Deltog gjorde sex stycken kunder från Norge, Polen och Slovakien. Vi har även kontinuerligt certifierande tredagarskurser i Hjärnarp och i Stockholm! GPA Flowsystem – gedigna utbildningar sedan 2010.