Helautomatisk fettavskiljare – Uppgradera ditt kök

En helautomatisk fettavskiljare förenklar din vardag! Systemet avskiljer fett från spillvatten, precis som en vanlig standard fettavskiljare. Det är tömning, rengöring samt återfyllning som är den stora skillnaden.

Det kalla svenska klimatet gör att fettet i avskiljaren ofta stelnar, vilket leder till att fettavskiljare med tömningsrör blir mycket svåra att tömma.

Med en helautomatisk fettavskiljare befrias du från alla dessa problem.

  • Anslut tömningskopplingen och tryck start
  • Innehållet mixas, stelnat fett slås sönder och töms
  • Avskiljaren rengörs på insidan
  • Restprodukterna töms och kallt vatten fylls

Avskiljaren är 100% tömd, rengjord och återfylld på ett knapptryck. Allt genomförs helt luktfritt och du kan använda ditt kök utan att behöva lägga en enda tanke åt fettavskiljaren!