En kvittens på vår kvalitet

LÅNG TRADITION AV PROCESSORIENTERAT ARBETE

Nu är vi certifierade för ISO9001/14001 för en ny 3-års period – ett kvitto på att vårt kvalitets- och miljöarbete är effektivt och levererar i enlighet med intressenters krav och förväntningar. Certifieringen innebär att vi har en kvittens på kvaliteten i det omfattande miljö- och kvalitetsarbete som vi bedriver. Den säkerställer också att alla aspekter av våra processer och arbetssätt håller hög kvalitet och sätter kunden i fokus. Även innan certifieringen har vi under lång tid arbetat processorienterat och miljö- och kvalitetsarbetet har alltid varit en integrerad del av företagets verksamhetsstyrning.