GPA kopplades in när Cortus Energy behövde en säker och flexibel installation

Höganäs AB valde Cortus Energy som leverantör av syntesgas för att ersätta en del av sin naturgasförbrukning och därigenom minska sina fossila koldioxidutsläpp. När Contus behövde hjälp att säkerställa kontinuerlig leverans av syntesgas inom demonstrationsprojekten Biomethaverse (finansiering EU) och SynFerm (finansiering Energimyndigheten), så kontaktade Staffan Hellsén, HSEQ Manager på Cortus GPA Flowsystem och Joel Wehlin.

– Cortus har byggt upp en kommersiell produktionsanläggning, som förädlar biorestmassa till syntesgas åt Höganäs AB, enligt den sk WoodRoll®-processen, berättar Staffan. För att få hjälp med en lösning att förlägga gasledning, tryckluftsledning, vattenledning samt el- och signalkablar i marken så tog vi kontakt med GPA.

– När vi lyssnat på Cortus problemställning så föreslog vi våra kabelrännor av fiberförstärkt betong. Dessa uppfyller kraven för belastingsklass ”tung trafik” (E600) och rännorna är lättåtkomliga för service och underhåll – en väldigt flexibel installation för kunden, tillägger Joel, som jobbar med teknisk försäljning på GPA.

– Samarbetet med GPA har fungerat mycket bra, perfekt med en lokal leverantör. Joel har suttit med våra projektörer och våra ritningar och därefter ritat in ledningar samt kablar enligt våra önskemål. Man får säga att han haft ett fantastiskt tålamod då vi ändrat oss många gånger, skrattar Staffan. Han har varit mycket behjälplig och haft ett lösningsorienterat tänkande hela vägen!

Produktionsanläggningen
Joel Wehlin, GPA Flowsystem & Staffan Hellsén, Cortus Energy
Om Cortus Energy

Cortus Energy utvecklar och bygger anläggningar för omvandling av biorestmassa till syntesgas och biokol. Dessa produkter ersätter fossila insatsvaror i industrin vilket ger minskade fossila koldioxidutsläpp. Vår första fullskaliga anläggning finns i Höganäs i nordvästra Skåne. Processen är extremt flexibel med avseende på ingående biorestmassa och ger ett högt utbyte av värdefulla och efterfrågade produkter inom energi- och biokolsmarknaderna.

Ett komplett program av rännor

Fråga en expert!

Genom att välja GPA Flowsystems rännor investerar man inte bara i ett pålitligt system utan också i en hållbar och långsiktig lösning. Kontakta oss idag så guidar vi dig rätt!