Matavfallssystem

I både storköks- samt bostadsmiljöer hanteras dagligen mängder med matavfall. Ett matavfallssystem möjliggör att du kan använda avfallskvarn i köket och låta matavfallet rinna med spillvattnet ut i avloppet. Matavfallet samlas sedan upp i vårt system där fett och matavfall separeras från övrigt spillvatten. SmartWaste är ett miljövänligt och effektivt val av avfallshantering för din verksamhet. Vi erbjuder två typer av installationer – inomhus och mark. För inomhusinstallation så finns det två varianter att välja mellan – SmartWaste PREMIUM eller SmartWaste BASIC. SmartWaste PREMIUM är det helautomatiska systemet där drift och tömningen är helt luktfri. SmartWaste BASIC är det enklare systemet. Här sker tömning via tömningsledning.

Filtrering
Filtrering
Installation
Rensa filter
Utförande
Rensa filter
Resultat (6 Produkter)

SmartWaste Basic

Med tömningsrör 2-10 l/s

SmartWaste Direct

Med tömningsrör, 15-30 l/s
Platshållare

SmartWaste Premium

Helautomatisk, 2-10 l/s
Platshållare

SmartWaste Premium

Helautomatisk, 15-30 l/s
Platshållare

SmartWaste Standard

2-4 l/s
Platshållare

SmartWaste Standard

7-30 l/s