40 år av kunskap

Vi fyller år! Vi har under året arrangerat kunddagar på våra kontor i Hjärnarp, Göteborg och Stockholm – Stort tack till alla som ville komma och fira med oss!

Ett sammansvetsat gäng

GPA började en gång i tiden som en distributör av rör och rördelar. Vår idé då, som nu, var att erbjuda marknadens bästa tillgänglighet och service. Det uppskattades av våra kunder och efterhand fick vi frågor om vi även kunde leverera andra komponenter, som till exempel kopplingar, ventiler och svetsmaskiner. Vi började därför utvärdera fler tillverkare och leverantörer för att hitta de bästa på marknaden och genom åren tog vi in allt fler produkter i vårt sortiment. Efterhand som vi breddade vårt utbud, ökade även våra kunskaper om hur olika komponenter måste vara utformade för att fungera ihop för att skapa ett optimalt flöde.

Idag, 40 år senare har vi utvecklats till en systemleverantör inom flödesteknik med en bredd som är unik i Skandinavien.

Hållbarhet i fokus

GPA arbetar målmedvetet med ständiga miljöförbättringar i syfte att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från vår verksamhet och de produkter vi säljer. Vårt mål är alltid att med god marginal uppfylla de krav som ställs av våra kunder och av miljölagstiftningen. Vårt arbete ska ske med hänsyn till effektiv resursanvändning genom att vi aktivt arbetar för att hushålla med energi och material. Då det är miljömässigt motiverat och praktiskt möjligt ska vi sortera ut och återvinna det avfall som uppstår i verksamheten. GPA ska agera och upplevas som en leverantör med hög miljömedvetenhet och kompetens. Detta genom att det personliga ansvaret hos alla medarbetare upprätthålls och att alla ständigt utvecklas genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet.