Vattenverket Lockörn ljudisolerar och förbättrar arbetsmiljön med GAP-skivor från GPA

14 juni 2017

Vattenverket Lockörn i Lidköping, som tillverkar dricksvatten har nyligen renoverat sin anläggning och då har GPA Flowsystem AB bl a levererat gallerdurk, plattformar, stegar och trappor i glasfiberarmerad plast (GAP). Produkterna användes till ett gångstråk och för serviceplattformar till ventilkammare i vattenverket.

GAP eller Glasfiberarmerad Plast är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som förstärks med glas- eller kolfiber. I sortimentet finns rörsystem, tankar, gallerdurk, trappor och andra konstruktionslösningar.

Fördelar med Glasfiberarmerad Plast är att man kan använda den i tuffa miljöer, att det är lätthanterligt och lätt jämfört med t ex stål, som både är tjockare och tyngre. Fördelar med materialet är mycket goda mekaniska egenskaper, goda termiska egenskaper, goda korrosionsegenskaper och god motståndskraft mot kemikalier. Applikationsområden där man använder sig av Glasfiberarmerad Plast är inom papper- och massaindustrin, i kemiska applikationer, på vatten och reningsverk och i gruvindustrin.

– Lidköpings kommun krävde att vi använde Glasfiberarmerad Plast och då hade GPA ett bra och brett sortiment samt en bra teknisk lösning som gjorde att vi valde dom, berättar Peter Berlin från Peter Berlins Bygg AB i Laxå som installerat produkterna. GPA hjälpte till med alla beräkningar och dimensioneringar och på grund av lång spännvidd så krävdes en kraftigare gallerdurk för att tillgodose kundens krav på belastning.

– En stor fördel med GPAs glasfiberarmerade skivor är den ljuddämpande eller ljudisolerande effekten för att förbättra arbetsmiljön, berättar kunden Bjarne Jörgensen, som är driftledare inom VA på Lidköpings kommun.

– Vi tycker att resultatet har blivit riktigt bra och det är både snyggt och behagligt att gå på och man får ett bra grepp, avslutar en nöjd Bjarne!