Gryaab valde plastkanal för ventilationen

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 790 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. På Ryaverket i Göteborg renar Gryaab vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. GPA besökte Ryaverket för att se den färdiginstallerade ventilationskanalen i PE-plast som GPA levererat. Vi fick träffa Anna Nyberg som är Förvaltningstekniker på Gryaab. Anna visade oss runt på verket och berättade mer om installationen. Vavis AB gjorde själva installationen och tillsammans med GPAs Jonas Vestin, Teknisk Försäljning Industri, tog de fram rätt produkter som klarar den korrosiva luften. ”Vavis AB tog tillsammans med GPA fram en produkt som passade behovet och Jonas på GPA tog fram rätt material.” – Anna Nyberg, Gryaab.

Anders Lundqvist, GPA och Anna Nyberg, Gryaab
Ventilationskanal i PE, rörupphängning och rörstöd från GPA

Anledningen till att installera en plastkanal i PE för ventilationen var att materialet klarar att stå emot den korrosiva luften som transporteras i röret – vilket inget annat material kan göra. GPA har levererat PE-rör, elsvetsmuffar och rörupphängning/rörstöd som klarar av rörelsen i kanalen. Syrafasta material som man vanligtvis använder för ventilation valdes av förklarliga skäl bort. ”Syrafast material klarar inte den korrosiva luften och var därav inte ett alternativ” – Anna Nyberg, Gryaab.

”Samarbetet har fungerat väldigt bra, det har under hela projektet varit väldigt lätt att få tag på Jonas om vi haft några frågor. Han har varit intresserad och proaktiv – projektet igenom” – Anna Nyberg, Gryaab. GPA tackar Gryaab och Vavis för ett bra samarbete och en väl fungerande ventilationskanal som löste problemet.

Kontakta en expert!

Behöver du hjälp i ditt projekt? Vi är en erfaren helhetspartner som levererar hela lösningen och alltid har ett stort utbud på lager, vilket gör att vi kan leverera både snabbt och säkert.