Avvattningen av Kungsträdgårdarna i Uppsala

27 februari 2018

I skrivande stund så arbetar NCC med den sista etappen på projektet Kungsträdgårdarna i Uppsala. Ett nytt bostadshus i ett tämligen nytt bostadsområde i centrala Uppsala. GPA har redan från start varit med och tagit fram en lösning för avvattningen för de stora ytorna som innergårdarna för med sig.

Redan från start så stod det klart att det var Recyfix som gällde. Det lämpade sig inte att bygga in gårdagens teknik och funktionalitet i framtidens boende. Cirka 300 meter ränna senare så kan man tydligt se hur mycket tid och pengar man sparat genom att installera en intelligent och robust ränna som är så här pass lätt att anpassa. Vi har haft förmånen att följa projektet redan från projekteringen och nu snart få se det färdigställas.

”Det var viktigt att hitta en lösning som både var estetiskt tilltalande men som också kunde hantera de många anpassningarna som Kungsträdgårdarna krävde. Då det är många rännor med flertalet vinklar och anslutningar till det kommunala vattennätet och för att inte tappa fart i entreprenaden så ville vi ha ett system som var just lätt att arbeta med och anpassa. Vi hade en tät kontakt med NCC i det här fallet och när jag presenterade Recyfix så blev de väldigt positivt inställda.”

Thomas Fovér, Projektör på Structor

När projektet sedan påbörjades så förverkligades NCCs förväntningar på Recyfix. Montören Kosret Mahmood och grävmaskinisten Tommy Nord fick i uppdrag att montera rännorna och båda slogs snabbt av hur enkla rännorna var att arbeta med.

Dock så flaggade Tommy tidigt i projektet att sättet som rännorna skulle installeras på idag skulle medföra att rännorna riskerade att ta skada av framtida snöröjningsfordon. Detta löste på plats genom att montera en fris av marksten jämsmed rännorna och fixera den i jordfuktad betong.

”Rännan var väldigt lätt att arbeta med. Vi behövde anpassa rännorna mycket eftersom att vi har så många vinklar och det var tacksamt att det gick så smidigt att vinkla dem och ta upp anslutningar åt alla håll! Att vikten var lätt gjorde hanteringen väldigt smidig också! Jag är väldigt glad över att vi valde Recyfix till Kungsträdgårdarna”

Kosret Mahmood, Montör på NCC Construction Sverige AB

Nu när NCC är inne på den sista etappen så har vi haft chansen att besöka den första etappen och se hur rännorna ser ut idag. Segjärn har den egenskapen att de över tid utvecklar en snygg brunfärgad yta och det fångas upp av de många detaljerna på Kungsträdgårdarna som är tillverkade i Corténstål.

”Vi är väldigt glada över att vi tillsammans valde Recyfix. Det har gjort att montaget av rännorna gått betydligt smidigare och nu såhär i backspegeln så har jag svårt att se att vi skulle gå tillbaka till något annat material. För oss är det viktigt att slutresultatet håller mycket hög kvalitet. Kan vi samtidigt göra montaget effektivare och minska mängden svinn så är det ett stort plus!”

Lars-Göran Nilsson, Platschef på NCC Construction Sverige AB