GPA Betongskyddsliner – Ett bra skydd

GPA Betongskyddsliner – Ett bra skydd

Har du problem med dina betongkonstruktioner eller är du i behov av att renovera din vattenreservoar? Betongkonstruktioner som utsätts för aggressiva vätskor eller gaser drabbas med tiden av korrosion och mekanisk förslitning. Vår betongskyddsliner ger ett mycket bra skydd mot detta och garanterar en lång livslängd.

Sätt stopp för korrosion & höga kostnader
 • Lång livslängd
 • Slitstarkt material, beprövad produkt
 • Säker installation
 • Minimalt underhåll
 • Kostnadseffektiv över lång tid, låga livscykelskostnader
 • Godkänt för dricksvatten
Användningsområden

Betongskyddsliner används i olika applikationer. Linersystemet erbjuder stor flexibilitet och ger ett säkert och bra skydd för betongkonstruktionen. Vår betongskyddsliner är lätt att underhålla och garanterar lång livslängd.

Dricksvatten och vattenreservoarer
Betongskyddsliner för dricksvattenapplikationer finns i plastmaterialet PE. För vattenreservoarer finns det olika linersystem beroende om det är nybyggnation eller renovering av en befintlig.

Invallningar mot kemikalier
Starka syror som saltsyra, svavelsyra och salpetersyra angriper snabbt betong. Korrosiva ämnen som t ex klorider angriper armeringen i betongen. För att öka beständigheten mot aggressiva kemikalier kan betongen beläggas med en betongskyddsliner som är motståndskraftig.

GPA Betongskyddsliner – Installation

Många betongkonstruktioner utsätts för korrosiva eller slitande medier, bl a i reningsverk, kemisk industri, invallningar för kemtankar och vattenverk. De aggressiva medierna ger en rad negativa konsekvenser. Flera vattenreservoarer i Sverige står inför stora renoveringsbehov. Det effektivaste sättet att skydda sin betongkonstruktion är att montera en betongskyddsliner från GPA. Detta är en skyddande plastyta som gjuts in i betongen, antingen vid nybyggnation eller renovering. Man kan också använda ett linersystem som installeras utanpå befintlig betongkonstruktion.

Varför välja GPA som leverantör
 • Hög kvalitet
 • Leveranssäkerhet
 • Stabilitet
 • Stort lager
 • Tillgänglig support
 • Snabba leveranser
 • Lång erfarenhet
 • Rådgivande partner

GPA Matavfallssystem – Ett medvetet val

GPA Matavfallssystem - Ett medvetet val I både storköks- samt bostadsmiljöer hanteras dagligen mängder med matavfall. Matavfall kan användas vid framtagning av...

GPA Betongskyddsliner – Ett bra skydd

GPA Betongskyddsliner - Ett bra skydd Har du problem med dina betongkonstruktioner eller är du i behov av att renovera din vattenreservoar?...