Retur av gods

Gods som returneras för ev kreditering ska vara:

  • Oanvänt i nyskick och i originalförpackning, väl rengjort (produkt och förpackning) och oförändrat skick
  • Utlevererat inom de sista 12 månaderna
  • Endast varor som är normala lagervaror och i normala lagerkvantitet (se märkning på orderbekräftelse)
  • Rör väl emballerat och i hela längder
  • Utgående eller specialbeställda varor tas inte i retur
  • Elsvetsartiklar i öppnad eller skadad förpackning tas inte i retur
  • Lim och rengöring tas inte i retur

Returavdrag 25% tas ut på returnerat gods, returfrakt bokas och betalas av kund. Max 10% i retur/orderrad. Packa varan väl. Eventuella transportskador till GPA står du som kund för. När godset anlänt till vårt lager vidtas en besiktning. Uppfyller godset inte våra krav för en retur så skickar vi varan åter till dig som kund på er bekostnad, samt debiterar 500 kronor för vår hantering.

Klicka här för att ladda ner returblanketten (pdf)-->