Stålförstärkta flänspackningar


Stålförstärkta gummipackningar GST

Stålförstärkta gummipackningar är en väl beprövad produkt inom applikationer där höga krav ställs på täthet och säkerhet. Den speciella tillverkningsmetoden ger extra bra vidhäftning mellan gummi och stål. Till och med vid extrema påfrestningar motstår dessa packningar delaminering eller utblåsning och man slipper onödiga läckage. Dimensioner för alla rörstandarder finns att tillgå.

Fördelar med stålförstärkta gummipackningar

 • Stabil packning gör det enklare att montera även stora dimensioner

 • Stålförstärkning tillåter höga belastningar

 • Dricksvattengodkännande DIN-DWGV W270, hygiencertifikat

 • Flera olika material, EPDM, NBR, FPM och andra material mot förfrågan

Stålförstärkta gummipackningar med profil GST-P

Fördelar med stålförstärkta gummipackningar med profil

 • Tätar med minimalt åtdragningsmoment

 • Kompenserar vissa fel i tätningsytorna

 • Fläns och bultkonstruktion kan göras lättare

 • Bättre tätning och livslängd vid användning i plaströrssystem

 • Vinkelavvikelser kompenseras lättare jämfört med plana tätningar

 • Bearbetning av o-ringsspår i fläns ej nödvändig

 • Speciellt användbara för plaströrsystem

 • Separata mått för PVC-, PE-, PP- och PVDF-system

-->