Teflonlinad kulventil


En unik PFA-linad kulventil för de tuffaste applikationerna. Används för frätande medier, heta vätskor och giftiga gaser. SBV ventilen uppfyller kraven enligt de europeiska direktiven om tryckbärande anordningar 97/23/EG. Ett kännetecken för SBV kulventilen är konstruktionen med en axel och kula i ett stycke. Denna design innebär en garanterad förlängd livslängd, en driftsäker ventil och minimalt underhåll.

Önskas reglerfunktion och kontroll av flödet är en V-formad kula lösningen. Den kan styras manuellt eller med ett pneumatisk eller elektriskt manöverdon med positioner. Den är läckagefri över hela tryck- och temperaturområdet från 1mbar till 16 bar och från -40 °C till +200 °C är standard för denna typ av kulventil. Har man applikationer i Ex-klassat område eller lösningsmedel och krav ställs för jordning av rörsystem belägger man alla media berörda delar med PFA-AS (antistatisk).

SBV kulventilen uppfyller och överträffar alla dina önskemål!

-->