Membranventiler


Membranventiler används då det finns höga krav på renhet i systemet. De är självrengörande av sitt eget flöde och det finns inga hinder i ventilen där slaggprodukter kan skapa ansamlingar. Fördelen med en membranventil mot andra typer av ventiler är enkel funktion och utformning. Membranventiler används för reglering av gaser och vätskor och är klart lämplig vid förorenade och slitande medier. Ventilen kan monteras i alla positioner. Tryckslag i rörledningar elimineras vid användning av membranventiler. Ett annat kännetecken för membranventiler är det höga antalet manövreringar de klarar.

GPA har 3 olika standardmembranventiler som går att ansluta till ett PVC-system:

T4

Membranventilen T4 är speciellt lämpad för avstängning eller reglering av aggressiva och/eller slitande media. Den invändiga geometrin i ventilhuset optimerar flödeskarakteristiken vilket ger ett ökat Kv värde.

CM
Manuell minimembranventil i kompakt utförande med bra flödesegenskaper. Helt tät i båda flödesriktningar vid fullt arbetstryck.

RM/VM
Enklare manuell minimembranventil. Finns även i vinklat utförande.

Membranventil
-->