VKR Regler


VKR är en reglerkulventil som linjärt med hantaget kan justera flödet i ledningen. Öppnas den till hälften så släpper den igenom hälften av ditt max flöde. Linjäriteten som går i stort sett genom hela registret fås genom den patenterade kulan i ventilen. VKR reglerkulventil är en VKD ventil i grunden vilket gör den mycket användbar i olika applikationer. Ett brett sortiment av kragar och olika material finns att tillgå för att passa in VKR i ert system. Man kan liksom på VKD montera manöverdon på denna ventil. T ex elektropneumatiskt don med positioner alternativt elektriskt don med positioner där man då enkelt kan styra flödet med 4-20 mA / 0-10 V och få en helt linjär reglering.

Design
Det unika med VKR är kulan i ventilen. Kulan är framtagen just för att få ett flöde som är linjärt justerbart med handtagets öppning. För att reglera flödet kan man använda sig av hantaget och dess position. Öppnar man ventilen med handtaget till 1/3 (30?) så har man ca 1/3 av max flödet. För att se hur mycket man öppnat sitter en gradskiva monterad på ventilen.

Don typer

Det finns olika typer av don avsädda för att fylla systemens behov för att göra ett bra och funktionellt flöde.

CE: Elektriskt don kan monteras efter kundens behov, öppen eller stängd 12-24v eller 100-240v. Är alltid med positioner när det är don monterat på ventilen.

-->