Slangventil


Genom att trycksätta slangventilens kammare utanför gummimanschetten med luft eller vatten komprimerar man manschetten. Detta stänger manschetten och blockerar helt flödet av medium, vätska eller solida partiklar. Tack vare den elastiska manschetten bibehålls funktionaliteten på ventilen även vid väldigt frekvent manövrering. Som alternativ till den med luft eller vatten styrda ventilen kan vi även erbjuda manuellt manövrerade ventiler.

Fördelar

  • Lätta

  • Stabila

  • Kemikalieresistenta

  • Fullt öppna

Säker användning

Den förhållandevis enkla konstruktionen på ventilen garanterar perfekt öppning och stängning – även vid användning i medier med högt innehåll av fasta partiklar. Eftersom man använder antningen luft eller vatten som styrmedium kan ventilen med fördel användas i utrymmen där risk för antändning eller explosion föreligger.

Idealisk för de flesta applikationer

Slangventiler är väl lämpade för applikationer med stoft, granulat, slitande eller viskösa medium såväl som för vätskor och gaser. Den speciella konstruktionen av manschetten gör att den alltid sluter tätt i mitten på genomloppet.

Fördelar vid installation

Den robusta och kompakta konstruktionen tillåter installation under svåra och trånga förhållanden.

Högelastisk manschett

Den höga elasticiteten på manschetten gör att ventilen alltid sluter för exempelvis medium med fasta partiklar många manövreringar även vid ett stort antal manövreringar. Beroende på applikation finns manschetten i olika material.

-->