Sureline IV


För att säkerställa en kostnadseffektiv och snabb installation av rörsystem blir alternativa installationstekniker allt viktigare och vanligare.

Sandfri installation

Med en sandfri installation kan kostnaderna minskas avsevärt eftersom behovet av skyddsfyllande sand runt röret ute på arbetsplatsen minimeras. Befintliga jordmassor kan återanvändas i större utsträckning. Utöver detta kan behovet av schaktning reduceras då andra metoder med fördel kan väljas (t ex relining, horisontell styrbar borrning, rörspräckning). Natur och miljö förblir helt orörda. Man håller trafiken flytande utan avbrott och kostnadskrävande återställningsarbete ses som en föråldrad teknik.

Alternativa installationstekniker är mycket krävande för utsidan av rören. Repor och punktbelastningar är oundvikliga. För att garantera en säker och pålitlig drift och hållbarhet av PE-rör rekommenderas att använda Surelinerör tillverkade av PE100-RC. För de mest krävande tillämpningarna (t ex rör spräckning) finns Surelinerör även med ett extra skyddande lager av PP.

Fördelar

  • Innerrör i PE100-RC med skyddskappa i PP

  • 2x Säkerhet för extrema applikationer såsom exempelvis styrd borrning

  • Lätt och flexibelt

  • Enkel installation

  • Säker sammanfogningsteknik

  • Svetsbar (ingen risk för in och ut läckage)

  • Lång livslängd

  • Utmärkt kemisk beständighet

  • Förhindrar igensättningar och bidrar till goda flödesegenskaper

  • Minskad kostnad för fyllnadsmassor

-->