PE-EL Antistatiskt


PE-EL är ett material som är elektriskt ledande på grund av tillsatsen av ledande partiklar (speciellt kimrök). Kimröken gör att materialet klarar UV-strålning och därigenom fungerar PE-EL utmärkt i utomhusapplikationer.

Materialet
PE-EL är en modifierad polyeten, grundmaterialet är i PE100 och den extra tillsatta kimröken är i PE80 och därigenom klassas materialet som det vore ett PE80 material. PE-EL finns i tryckklasserna SDR 33, 17 och 11. 

Användningsområde
De elektriska egenskaperna gör att materialet kan användas för transport av lättantändliga media, pulver eller damm, eftersom rörsystemet PE-EL kan jordas. Andra användningsområden för rörsystemet PE-EL är för transport av brandfarlig kemisk media, avgasledningar och transport av fasta partiklar. PE-EL kan även användas i områden med risk för att starta gnistbildning orsakad av statisk elektricitet.

Elektrisk ledande plast ger optimal kemikalie- och korrosionsbeständighet. Rörsystemet måste vara jordat för att avleda en elektrostatisk laddning. Antistatisk polyeten är en produkt som också är lämplig att användas i områden med farlig explosiv atmosfär.

ATEX och Europanormen
PE-EL kan användas inom explosiva områden (ATEX zoner). Termen ATEX är härledd från den franska förkortningen för atmosfär explosiv. Direktivet omfattar för närvarande två riktlinjer inom explosionsskydd, nämligen ATEX-direktivet 94/9 / EG och ATEX arbetsplatsen direktiv 1999/92 / EG. 

PE-EL beskrivs i standarden EN 13463-1.

 

PE-EL
-->