Justering av priser 2021

15 december 2020

Justering av priser 2021

Ett år går verkligen snabbt och detta har inte varit något undantag. Säkert kan de flesta av oss hålla med om att 2020 varit turbulent på många sätt, men det har också gjort att vi fått tänka i nya banor när det gäller hur vi som leverantör kan möta dig som kund och behålla en hög servicegrad.

Våra webbinarier har blivit en stor succé bland många av våra kunder, där vi kunnat visa produkter, dela med oss av vår kunskap och hittat en ny plattform att mötas på. Detta kommer vi utveckla ännu mer under 2021. Vi är också glada att kunna meddela att vi kommer lansera stora nyheter under året som kommer, både inom nya produkter men även inom vår marknadsföring och kunskapsöverföring.

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla vår prissättning attraktiv på marknaden, men under året har vi haft fortsatta kostnadsökningar som nu tvingar oss att justera våra priser. Denna prisjustering drivs av följande faktorer:

  • Osäkerhet på råvarumarknaden inom termoplaster
  • Ökade transportkostnader och avgifter
  • Kostnadsökningar från leverantörer (vilket gett nya produkter och högre kvalitet)

GPA genomför därför per den 1 januari 2021 en prisjustering av våra bruttopriser med 2,5% på hela produktsortimentet som du hittar på www.gpa.se

Vi vill med detta brev i god tid meddela förändringen och hoppas på fortsatt goda affärsrelationer.

Vid frågor, tveka inte att kontakta oss!

Marcus Hermansson, Försäljningschef på 031-750 42 91 eller mh@gpa.se

Markus Darinos, Marknadschef på 0431-44 58 10 eller md@gpa.se


Fler nyheter
15 december 2020

Justering av priser 2021

Ett år går verkligen snabbt och detta har inte varit något undantag. Säkert kan de flesta av oss hålla med om att 2020 varit turbulent på många sätt, men det har också gjort att vi fått tänka i nya banor när det gäller hur vi som leverantör kan möta dig som kund och behålla en hög servicegrad. Läs mer


24 november 2020

GPAs säljkontor i Stockholm flyttar till nya lokaler

Vårt säljkontor i Stockholm har nu flyttat in i nya lokaler. Läs mer


23 november 2020

FASERFIX BIG BL - 4 meters avvattningsränna levererad till Gryaab i Göteborg

FASERFIX BIG BL - 4 meters avvattningsränna från GPA levererad till Gryaab i Göteborg Läs mer


21 oktober 2020

Anmäl dig till Certifierande kurser i plastsvetsning

​GPA Academy är det självklara valet när det kommer till kund- och företagsanpassade utbildningar. Under hösten har vi flera lediga kurstillfällen både i Stockholm och Hjärnarp. Läs mer


-->