GPA Matavfallssystem - Ett medvetet val

I både storköks- samt bostadsmiljöer hanteras dagligen mängder med matavfall. Matavfall kan användas vid framtagning av biogas, ett helt förnybart bränsle. Matavfallssystem är ett mer miljövänligt och effektivare val av avfallshantering.

Fördelar med matavfallssystem

  • Minskade förluster av avfall i hanteringskedjan
  • Ökad mängd matavfall - ökad mängd biogas
  • Slutet system som inte drar till sig råttor eller andra skadedjur som annars trivs i soprum
  • Skonsammare arbetsmiljö, då transport av matavfall ofta skapar tunga lyft
  • Fräschare och effektivare sätt att hantera matavfall
  • Kostnadsfri och smidigare hantering av matavfall

Låter det intressant?

Vill du ha mer information om våra matavfallssystem? Vi erbjuder ett brett sortiment och möjligheten att skräddarsy ett matavfallssystem för just din verksamhet. Vi ger dig rådgivning och support under hela resan. 

SmartWaste

Våra matavfallssystem är tillverkade enligt SS-EN-1825 och SS-EN-12566. Vi erbjuder två typer av installationer - inomhus och markförlagt. Installation inomhus, i frostfria utrymmen, är ett utmärkt alternativ till dig som ska byta ut ett befintligt system inomhus eller installera ett system i byggnad utan möjlighet för nedgrävning utomhus. Installation utomhus är den lösning som vi rekommenderar, om möjlighet finns, lättillgängligt för spolbilen samt smidigare installation.

SmartWaste Basic

SmartWaste BASIC (inomhus)

Det ekonomiska alternativet - Rengöring och påfyllning görs manuellt genom att öppna inspektionslocken. Levereras komplett med tankar, inspektionslock, och tömningsrör.

Läs mer

SmartWaste Premium

SmartWaste PREMIUM (inomhus)

Det underhållsfria alternativet - Rengöring och påfyllning görs automatisk, vilket innebär att du inte behöver öppna tankarna och därmed slipper oönskad lukt i byggnaden. Systemet levereras komplett med tankar, inspektionslock, tömningsrör, påfyllnadsrör och renspolningsautomatik.

smartWaste

SmartWaste (mark)

Det flexibla alternativet – Rengöring, tömning och påfyllning görs manuellt genom öppnade betäckningarna. Installationen utomhus gör att underhållsarbetet smidigt kan genomföras utan att vara i vägen verksamheten. De stående tankarna rymmer mindre än de liggande och lämpar sig därmed till något mindre verksamheter. Levereras komplett med tankar, teleskopshalsar, betäckningar och provtagningsbrunn.

SmartWaste

SmartWaste (mark)

Det rymliga alternativet - Rengöring, tömning och påfyllning görs manuellt genom betäckningarna. Installationen utomhus gör att underhållsarbetet smidigt kan genomföras utan att vara i vägen för verksamheten. De liggande tankarna lämpar sig till stora verksamheter. Levereras komplett med tankar, teleskopshalsar, betäckningar och provtagningsbrunn.

 Platinan

Platinan Göteborg, foto: Vasakronan/Tomorrow

hotel at six

Hotel At Six, Stockholm, foto: courtesy of Hotel At Six

Alexander Johansson

Divisionschef Avloppsteknik

Tel +46 (0)31-750 42 99

E-post aj@gpa.se


-->