Ytbehandling

Att få en ny skyddshinna, vidhäftning, snygg finish eller att ge elektrisk isolation är bara några av sakerna som ytbehandlingsindustrin jobbar med idag.

Det som många inte tänker på vid användning av en produkt är att produkten eller en komponent till produkten oftast har behövt någon form av ytbehandling.

Den vanligaste orsaken till att man vill ytbehandla sin metall är bekämpning av korrosion. Arbetet med att försöka hålla rost borta har alltid hållit metallarbetare upptagna.

Processen

Ytbehandlingsprocessen kan man förklara på ett enkelt sätt genom att komponenten genomgår olika doppningsprocesser i olika ”bad”. Dom olika stegen brukar bestå av en förbehandling som oftast sker via en avfettning och sedan blästring. Vidare transporteras materialet till ett betbad som löser upp metallens föroreningar. Nästa steg i processen är ett elektrolysbad och slutligen ett varmbad bestående av smält beläggningsmetall för att få den slutgiltiga finishen.

Dom vanligaste kemikalierna för ytbehandling av metall är svavelsyra, saltsyra och fosforsyra. Med GPAs stora utbud på PVC, C-PVC och PP så skapar vi dem bästa förutsättningarna för våra kunder att lyckas i ytbehandlingsindustrin.

Rörsystem

Rörsystem i olika plastmaterial används idag i ytbehandlingsindustrin bland annat för att transportera vätska och kemikalier som sedan ska doseras ut i karen. En annan viktig del i ytbehandlingsprocessen är rörsystemet som transporterar sköljvattnet till reningsprocess för att få bort föroreningar innan vattnet går ut i avloppet.

De vanligaste rörsystemen som används inom ytbehandlingen idag är PVC, C-PVC och PP. Vi är en heltäckande leverantör av både rör, rördelar, ventiler i manuellt eller automatiskt utföranden. Dom vanligaste typerna av ventiler som används är kulventiler, vridspjäll, membranventiler och reglerventiler. Det material som är lämpat för er process beror på media, tryck, temperatur och vilken sammanfogningsmetod ni vill använda av rörsystemet.

Övriga komponenter som används för att få en säker installation i ytbehandlingen kan vara Backventiler, filter och tryckhållningsventiler. Kontakta oss för hjälp med lämpligt val av rörsystem för just din process.

Gallerdurk

Gallerdurk av glasfiberarmerad plast (GAP) kommer till användning inom ytbehandlingen då den fungerar utmärkt i kemisk aggressiv miljö. Vilken gallerdurk man ska använda beror på vilka laster och mekaniska värden gallerdurkskonstruktionen ska klara av.

Gallerdurk finns i olika utföranden beroende på vilka önskemål och behov som finns. Man kan få sin gallerdurk i konkavt utförande, sandad eller heltäckt yta. Man kan även få den i olika mått, höjder och maskviddar. Om du har lång spännvidd rekommenderar vi att använda profilgallerdurk. Den har bättre lastuppbärande förmåga över längre spännvidder i båda riktningar.

Utöver gallerdurken har vi ett komplett sortiment av trappor, räcken, stegar, profiler, kabelstegar, konsoler i glasfiberarmerad plast (GAP) och självklart tillbehör som behövs vid montering.

Utbildning

Hos oss på GPA kan man få utbildning i plastsvetsning m.m. Vi har kurser både på basic nivå samt en cetifierande utbildning med 3:e parts bedömning allt enligt EN 13067/EWF 581 Vi vill se till att slutkunden kan känna sig trygg med de arbete som utförs i deras process. Önskar ni mer info kring våra utbildningar,så kontakta oss så kan vi tillsammans hitta lämplig kurs.

Halvfabrikat

Många termoplaster används i konstruktioner där plastmaterialens höga kemikalieresistens är viktig. Inom ytbehandlingen används halvfabrikat för tillverkning av t ex kar, tankar och ventilationsdetaljer för att nämna några.

GPA tillhandahåller halvfabrikat i PVC, C-PVC, PP, PE PVDF och ECTFE men dom vanligaste materialen inom ytbehandlingen är PVC, C-PVC och PP. Vid val av plastmaterial ska man tänka på vilken kemisk resistens, temperatur beständighet och hållfastighet man vill ha. Det är även viktigt att tänka på vilken beräknad livslängd man tänker sig i applikationen. I sortimentet återfinns plattor, stänger, profiler, svetstråd och svetsutrustning.

Processventilation

I dom olika karen i ytbehandlingen finns kemikalier som gör luften korrosiv vilket kräver en bra fungerande processventilation. För att få en bra arbetsmiljö ska processventilationen fånga in den förorenade luften så nära källan som möjligt. Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav på korrosionsresistenta material föreligger.

GPA tillhandahåller ett brett dimensionsområde för plastventilation, allt ifrån d63 till d1000 (större dimensioner mot förfrågan). Vi har plastventilation i flera olika material såsom PVC, PP, PPs (självslocknande), PE, PVDF och GAP. Materialen har olika kemikalieresistans, temperaturområden och olika sammanfogningsmetoder vilket ska tas i beaktning vid val av plastventilation. I vårt ventilationsprogram kan vi också erbjuda fläktar i plast tillverkade med helt sömlösa hus för en komplett processventilation. Kontakt oss på GPA för mer hjälp.

Flödesmätning

Att kunna mäta sitt flöde i sin ytbehandlingsprocess är mycket viktigt för att kunna få rätt kvalité på sin slutprodukt men även för säkerheten på arbetsplatsen. Vi har allt från enklare flödesmätare som svävkroppsmätare till mer avancerade mätare som kan omvandlar flödet till en signal som överförs till ett styrsystem för bevakning av processen och flödet. Produkterna finns även i flera olika material för att passa varje individuell applikation inom ytbehandlingen.

Produkter som återfinns inom ytbehandling

-->