Vattenreservoar

Vatten är vår jords viktigaste naturtillgång. Vi i Sverige har förmånen att ha ett av världens bästa vatten. Vi badar i det, vi duschar i det, vi diskar och tvättar i det, men inte minst så dricker vi av det direkt ur våra kranar. För att säkerställa tillgången till våra hushåll, så har vi i Sverige vattenreservoarer för lagring av dricksvatten. Vi har både hög och lågreservoarer, många av dessa börjar bli till åren och är i behov av renovering.

Vi på GPA har under de senaste åren levererat material till ett antal projekt för att dels att skydda konstruktionen på reservoarerna samt säkerställa en god kvalitet på vattnet. Vi har material både för ingjutning (vanligt vid nyproduktion) samt material för eftermontering (vanligt vid renovering) Givetvis är alla material dricksvattengodkända.

Betongskyddsliner

Betongkonstruktioner som utsätts för aggressiva vätskor eller gaser drabbas med tiden av korrosion och mekanisk förslitning. En betongskyddsliner ger ett mycket bra skydd mot detta och sänker livscykelkostnaderna dramatiskt. Många betongkonstruktioner utsätts för korrosiva och slitande medier, bl.a. i reningsverk, kemisk industri och vattenverk. De aggressiva medierna ger en rad negativa konsekvenser:

 • Höga reparationskostnader
 • Långa driftstopp
 • Miljöförstöring, saneringskostnader och eventuellt böter vid läckage
 • Kort livslängd
 • Lägre systemprestanda

Det effektivaste sättet att undvika dessa problem är att montera en betongskyddsliner. Detta är en skyddande plastyta som gjuts fast i betongen, antingen vid nybyggnation eller vid renovering.

Hydro+

Hydro+ är vår liner för ingjutning i dricksvattenreservoarer. Den är tillverkad i PE100 material som är godkänd för dricksvatten och alltid i färgen blå. Den unika tillverkningsprocessen med de 420st ankarna på baksidan gör materialet extremt starkt mot utdragskraft, 48-82 ton/m2. Materialet tål klorering upp till 3ppm och går enkelt att rengöra med högtryckstvätt max 130 bar. Denna används vanligtvis vid nybyggnation.

Linern sätts in i formverket innan gjutning med hjälp av tearoff profiler och najas fast enligt våra rekommendationer. När gjutningen är färdig så kan plastsvetsaren utföra sitt första gnisttest innan svetsning. Därefter extrudersvetsas/gnisttestas alla skarvar för att garantera tät tank. GPA rekomenderar alltid att svetsare skall vara utbildade enligt EWF581 och innehar ett giltigt certifikat. För fördjupad information så kontakta oss på GPA för en genomgång.

HydroClick

HydroClick är vår liner för efterhandsmontering i dricksvattenreservoarer. Den är tillverkad i PE100 material som är godkänd för dricksvatten och alltid i färgen blå. Materialet tål klorering upp till 3ppm och går enkelt att rengöra med högtryckstvätt max 130 bar.

Skillnaden mellan denna liner och Hydro+ hörs nästan på namnet. Här monteras lister in i befintlig konstruktion för att sedan klicka i linern (lite av vuxen tapetsering) likt tidigare kan nu svetsaren utföra samma procedur som för Hydro+ utföra sin gnisttestning samt svetsning för att säkerställa tät tank. Givetvis rekommenderar vi även här att svetsaren skall vara utbildad enligt EWF 581. För fördjupad information så kontakta oss på GPA för en genomgång.

Ingjutningsdetaljer

Vid renovering av reservoarer tankar etc. kan man regelbundet behöva ingjutningsdetaljer. I vårt sortiment finns lite varierande alternativ. SAM ingjutningsmuff är vad vi kallar en EL-muff där man i efterhand drar igenom röret för att likt en el-muff svetsa vid montagetillfället. Observera att dessa ej finns i alla dimensioner.

Vi har dessutom vanliga ingjutningsflänsar typ ODEPDM dessa trär man på sitt PE-rör och spänner åt. Observera att denna är till för att täta ej fixera, vi rekommenderar att svetsa på någon form av fixering (hajfena) på röret. Vid detta montage måste det vara tillåtet att bryta formverket. Vid montering av Syrafasta rör kan vi erbjuda Link-seal koppling. Vi på GPA rekommenderar helst PE-rör för att dessa kan svetsas samman med linern som har samma material och också är godkännda för dricksvatten.

Utbildning

Hos oss på GPA kan man få utbildning i plastsvetsning m.m. Vi har kurser både på basic nivå samt en cetifierande utbildning med 3:e parts bedömning allt enligt EN 13067/EWF 581 Vi vill se till att slutkunden kan känna sig trygg med de arbete som utförs i deras process. Önskar ni mer info kring våra utbildningar,så kontakta oss så kan vi tillsammans hitta lämplig kurs.

Här är några av de godkännande som finns på materialen, övriga önskemål vänligen kontakta oss på GPA

 • KIWA
 • KTW
 • DvGW
 • ÖvGW
 • BelgueAqua
 • W270

Produkter och tjänster som kan komma till nytta i vattenreservoarer

-->