Reningsverk

En av våra viktigaste resurser i Sverige är vårt vatten. Det vatten som vi redan har använt ska tillbaka till våra hav, sjöar och åar utan att det förstör. Därför renar vi allt avloppsvatten från de näringsämnen som bidrar till övergödning och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. I denna process ingår det en rad olika kemikalier och andra korrosiva medier som kräver rör, rördelar och ventiler av god kemisk hållfasthet.

Sedan över 20 år tillbaka har GPA specialliserat sig på just den här typen av processer och hur man bäst transporterar media från en punkt till en annan. Det kan exempelvis vara ventiler i olika plastmaterial, dubbelrör för ökad säkerhet eller gallerdurk i glasfiber för områden med hög korrosivitet. Oavsett vilka krav som ställs är GPA en hjälpande hand med allt från ideér till färdig lösning.

Process

I den renande processen används fällningskemikalier för att få bort fosfor från vattnet. Vid längre transporter av mediet kan en extra skyddande barriär vara att föredra vid eventuella läckor.

GPAs Polyflo rörsystem är ett dubbelrör extruderat i ett stycke. Det gör installationen enkel och säker då inner och ytterrör svetsas simultant i en spegelsvets. Eftersom det även är korrosivt står plasten emot mycket bättre än alternativ i stål. Här finns även olika alternativ av ventiler. Kulventiler, vridspjäll eller membranventiler finns samtliga i en rad olika plastmaterial.

Säkerthet

Många av processerna i reningen ger ifrån sig sura gaser som är korrosivt och skadar konstruktioner och ventilation i stålmaterial. Givetvis är GPA medvetna om den utmaning som finns i den här typen av miljöer.

Gallerdurk i glasfiber är ett exempel på en produkt som tål tuffa miljöer samtidigt som det är slitstarkt och användarvänligt. Även ventilation i plastmaterial är att föredra då det lätt går att få 100% tätt och man slipper läckor som annars uppstår när ventilation i plåt rostar sönder.

Straub

Ibland är tiden avgörande vid en snabb service eller vi akuta åtgärder. GPA har ett komplett sortiment av kopplingar från Straub. Det kan vara vid utbyte av pumpar där tiden för svetsning inte finns. Eller har man ett läckage på en ledning som snabbt måste åtgärdas.

Straubs kopplingar finns för olika ändmål. Exempelvis för dragfasta lösningar för metall eller plaströr, flexkopplingar som tål vinkelavvikelser eller reperationskopplingar för läckage.

Gryaab valde dubbelrörsystemet Poly Flo från GPA då säkerheten var en stor faktor

Med ökade krav från marknaden så har GPA blivit en systemlösare av olika dubbelrörsystem som använts flitigt i olika applikationer hos våra kunder.

"Vi valde GPA och dubbelrörsystemet eftersom vi behövde en säker helhetslösning"

Jörgen Nyström, Hagema
Läs hela historien

Produkter som återfinns i reningsverk

-->