Kemi

Korrosiva medier förekommer i stort sett alla industriella processer idag. Variationen är stor och spänner mellan allt ifrån kemikaliedosering i badhus till betanläggningar i stålverk. Industrin har alltid haft och har behovet av att transportera och dosera aggressiva och korrosiva media.

GPA har idag ett mycket brett sortiment både vad det gäller material och komponenter. Vårt sortiment sträcker sig från rör, ventiler och mätutrustning till ventilationssystem. Vi på GPA hjälper dig gärna att designa ditt rörsystem så att det ska få en så pass lång livslängd som möjligt.

Stålindustrin

Inom stålindustrin används så kallade betsyror som till exempel Flourvätesyra (HF) och även Salpetersyra (HNO3). Dessa syror används för att raffinera kvaliteten på stålmaterial. Dessa medier ställer väldigt höga krav på kemresistens på rörsystemet.

Vanliga material inom rörsystem för stålindustrin är PP, PVDF och ECTFE. Det är även oerhört viktigt med säkerheten på den här typen av applikation varpå det är lämpligt att i vissa partier använda sig av dubbelrörssystem och flänsskydd.

Dubbelrörssystemen har ett mediarör som är resistent mot mediat men också ett skyddsrör som dels skyddar systemet mot yttre påverkan men agerar samtidigt som ett skydd om läckage skulle uppstå. Mellan mediaröret och skyddsröret kan man även montera in givare som reagerar på läckage, sk. läckagesensorer.

Papper- och massaindustri

Inom papper och massaindustrin använder man sig exempelvis av klorblekning med hjälp av klordioxid (ClO2). Klorblekningen är den process som gör så att vi har vita papper. Utan den så skulle pappren ha en brunaktig ton.

Vid höga temperaturer (>10-12°) kan man använda sig av högpresterande flourplaster såsom FEP och PFA. Om kall blekvätska används i processen så lämpar sig glasfiber (GAP).

Inom pappersindustrin används även material som PVC och PVDF till andra tvättkemikalier.

Läkemedelsindustrin

Vid tillverkningen av de aktiva läkemedelssubstanserna som så småningom blir till våra läkemedel används många gånger aggressiva media.

I dessa anläggningar är det vanligt att man använder polymerer i rör och ventilationssystem. Användningsområdena varierar från mediatransport av till exempel lösningsmedel till hela system tillverkade i högpresterande plaster såsom PTFE, PFA och ECTFE.

Vid tillverkningen av själva läkemedlen i sin färdiga formulering används rent och ultrarent vatten. I dessa anläggningar är det vanligt att rörsystemen är dragna i antingen PP eller PVDF.

Utbildning

Hos oss på GPA kan man få utbildning i plastsvetsning m.m. Vi har kurser både på grundläggande nivå samt en cetifierande utbildning med 3:e parts bedömning allt enligt EN 13067/EWF 581 Vi vill se till att slutkunden kan känna sig trygg med de arbete som utförs i deras process. Önskar ni mer info kring våra utbildningar,så kontakta oss så kan vi tillsammans hitta lämplig kurs.

Ytbehandling

Att få en ny skyddshinna, vidhäftning, snygg finish eller att ge elektrisk isolation är bara några av sakerna som ytbehandlingsindustrin jobbar med idag.

Det som många inte tänker på vid användning av en produkt är att produkten eller en komponent till produkten oftast har behövt någon form av ytbehandling.

Den vanligaste orsaken till att man vill ytbehandla sin metall är bekämpning av korrosion. Arbetet med att försöka hålla rost borta har alltid hållit metallarbetare upptagna.

Flödesmätning

Att kunna mäta sitt flöde i sin ytbehandlingsprocess är mycket viktigt för att kunna få rätt kvalité på sin slutprodukt men även för säkerheten på arbetsplatsen. Vi har allt från enklare flödesmätare som svävkroppsmätare till mer avancerade mätare som kan omvandlar flödet till en signal som överförs till ett styrsystem för bevakning av processen och flödet. Produkterna finns även i flera olika material för att passa varje individuell applikation inom ytbehandlingen.

Produkter som återfinns inom kemin

-->