Kontakt

Marcus Försäljningschef
Marcus Hermansson
+46 (0)31-750 42 91
E-post mh@gpa.se

Industri

GPAs produkter finns inom en mängd områden i industrin. Inom kemisk industri levererar vi utrustning till många olika processer. Ett par exempel är anläggningar för ytbehandling, vattenrening, kemikalietillverkning samt förädling av kemikalier.

I pappers- och cellulosaindustrin finns våra produkter i system för blekning och kemikaliehantering, t ex hantering av restsyror.

Våra produkter används ofta av olika maskintillverkare till allt från utrustning för livsmedelstillverkning till reningsverksanläggningar. Överallt där vätskor ska hanteras, renas, processas och doseras är det stor chans att du hittar våra produkter. Oavsett vilket media våra kunder ska hantera, så är vi experter inom korrosiva vätskor och miljöer.

Vill du läsa mer om applikationsområden?

Nedan har vi samlat de vanligaste applikationsområdena inom industrin. Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor.

Badhus

Badanläggningar finns i nästan samtliga av Sveriges kommuner idag, med det ökade kravet från...

Läs mer

Kemi

Korrosiva medier förekommer i stort sett alla industriella processer idag. Variationen är...

Läs mer

Reningsverk

En av våra viktigaste resurser i Sverige är vårt vatten. Det vatten som vi redan har använt ska...

Läs mer

Vattenreservoar

Vatten är vår jords viktigaste naturtillgång. Vi i Sverige har förmånen att ha ett av världens...

Läs mer

Vattenverk

Rent vatten är vår viktigaste resurs. Råvattnet tas ifrån antingen ytvattentäkter eller...

Läs mer

Ytbehandling

Att få en ny skyddshinna, vidhäftning, snygg finish eller att ge elektrisk isolation är bara...

Läs mer
-->