Badhus

Badanläggningar finns i nästan samtliga av Sveriges kommuner idag, med det ökade kravet från regeringen gällande simkunnighet skapas det en efterfråga på anläggningar med lång livslängd och god kvalite.

För den badandes öga syns inte mycket av själva processen i anläggningarna som våra kunder levererar men det kan liknas med vilken processindustri som helst. Plasten är det optimala alternativet för processen och möjliggör en säker och hållbar anläggning många år framöver.

Processen

Vattenreningsprocesser inom badanläggningar har under de senaste 35 åren varit ett av GPA största applikationsområden.

Med ett av Nordens största utbud av PVC, C-PVC, PE, PP och Installationssystem skapar vi de bästa förutsättningarna för våra kunder att lyckas i denna krävande miljö

Utjämningstanken

I vattenreningen finns utjämningstankar. Tankens uppgift är att hålla en jämn vattennivå i bassängen beroende på hur många besökare badhuset har för tillfället.

Sandfiltret

I sandfiltret fastnar den synliga smutsen som till exempel hår och hudavlagringar. Innan sandfiltret finns en grovsil där man troligtvis skulle hitta ett och annat tappat plåster och likande större saker.

Kemikalierummet

Kemikalierummet hanterar olika kemikalier som mycket noggrant tillsätts till badvattnet. Detta för att vattnet ska hållas fräscht och inte bära med sig bakterier.

UV-ljusbehandling

UV-ljusbehandling har under de senaste åren blivit en standard i reningsanläggningar till badvatten. Bra att tänka på i gamla/nya anläggningar är att PVC ej är UV-beständigt och kommer med åren att förstöras om detta ansluts direkt emot UV-ljuset. Därav rekommenderar vi alltid att använda PE100 vid dessa installationer så inte PVC är i direktkontakt med UV-ljus

Säkerhetstänk

Vid kemikaliehantering i badanläggningar så finns alltid risker och med rätt metoder så kan man enkelt förebygga många av dem. GPA erbjuder dig många olika produkter för att minska risken för skador på både utrustning och personer. 

Dubbelrörssystem

Ett enkelt sätt att skydda sina applikationer är naturligtvis att välja rätt material till rätt applikation men vissa rördragningar är extra utsatta för slitage och det kan få förödande effekter om olyckan är framme. Ett dubbelrörssystem kan skydda för just detta. Mediaröret är designat för att hantera mediat och skyddsröret är designat för att skydda mot yttre åverkan samt att skydda mot stänk om mediaröret skulle brista.

Mellan mediaröret och skyddsröret så kan man med fördel också installera en läckagegivare som varnar om ett eventuellt läckage skett.

Flänsskydd

Flänsskydd ökar säkerheten och skyddar personal samt närliggande utrustning vid läckage i flänsförband eller ventiler. Flänsskydd är en innovativ lösning som gör det möjligt att upptäcka ett läckage i ett tidigt stadie. Flänsskydden är tillverkade av plast, metall eller av teknisk textil. Skydden monteras enkelt över till exempel ett flänsförband och innesluter kemikalier vid ett eventuellt läckage.

Utsidan på skyddet är försett med pH-indikator som omedelbart signalerar läckage. Alla flänsskydden är UV-stabila och kan monteras både inom- och utomhus. För ventiler och annan processutrustning finns anpassade skydd.

Missat en rörgenomföring till en tank?

När vi talar om en högkvalitativ produkt för permanent tätning för alla typer av rör som ska föras genom väggar, golv och tak så rekommenderar vi starkt Link-Seal från GPA. Det är en enkel genomföringstätning som anpassas till olika rördimensioner och storlekar på genomföringshål. Användningsområdet är stort då det finns många olika materialkvaliteter.

Övergångar mellan olika material

I ett badhus så arbetar man ofta med olika material och dimensioner och det är inte alltid lätt att ansluta dessa system emellan varandra.

Med vårat stora utbud av kopplingar hittar vi lätt en smidig lösning åt dig med en mekanisk koppling i olika för att sammanfoga två olika typer av rör eller rördelar i olika material och dimensioner.

Installationssystem

Med GPAs installationssystem har vi ett komplett sortiment av rörklammer skenor och infästningar för att du på ett snabbt och enkelt sätt skall klara installationstiden på anläggningen

Har du tunga installationer?

En vattenrutchkana där stora mängder av vatten skall transporteras kan snabbt bli väldigt tung och krävande för ett installationssystem. Kolla vårat MPT system med en kontinuerlig skena för infästningar så att du kan utnyttja hela längden av din skena!

Produkter som återfinns inom ytbehandling

-->