Vanliga frågor - Avloppsteknik

Produktbeskrivning, teknisk specifikation samt dokumentation för nedladdning finns för respektive produkt under Produkter.

 

Fettavskiljare

På vilken höjd ska larmgivaren hänga i fettavskiljaren?

- Efter att fettavskiljaren har fyllts med vatten ska larmgivaren hänga så att ca 150 mm av givaren sticker ner i vattnet. För exakta mått, kontakta GPA!

 

Hur kopplar jag in givaren i larmenheten?

- Givaren levereras med 1 kabel och två ledare. Ledare 1 ska kopplas in på plint K3 – G. Ledare 2 ska kopplas in på plint K3 – 1.

 

Kan jag skarva givarkabeln?

- Ja, men skarven behöver vara helt vattentät! Se artikel KE-OILSET-MONTAGE!

 

Det står ”givarfel” i displayen på larmenheten, varför?

- Detta kan bero på två orsaker. Orsak 1 är att ledarna i kabeln till givaren är inkopplat fel. Se fråga ” Hur kopplar jag in givaren i larmenheten”. Orsak 2 är att en givare som inte finns är aktiverad. Håll in knapparna ”Reset” och ”vänster pil” samtidigt i 3 sekunder. Gå in i meny ”ingångar” och avaktivera de givare som inte finns!

 

Hur hänger jag upp givarna i avskiljaren?

- Detta görs via en vanlig krokupphängning! Se artikel KE-OILSET-MONTAGE!

 

Det finns inget hål för kablarna i tanken. Var ska dessa dras in?

- Hål för kabelgenomföringen placerar ni där det passar bäst uppe i den övre delen på avskiljaren! För vattentät kabelgenomföring, se artikel KE-917822!

 

Hur ska fettavskiljaren luftas?

- Fettavskiljaren luftas via inloppsröret. Om det finns en befintlig luftare placerad uppströms inom 10 meter innan fettavskiljaren behöver ni inte ansluta någon ny. Om befintlig luftare är placerad längre bort från avskiljaren ska en ny anslutas närmare.

 

Oljeavskiljare

På vilken höjd ska larmgivarna hänga i oljeavskiljaren?

- Efter att oljeavskiljaren har fyllts med vatten ska nivågivaren hänga så att ca 150 mm av givaren sticker ner i vattnet. För exakta mått, kontakta GPA! Överfyllnadsgivaren ska hänga 100 mm ovanför inloppsröret!

 

Hur kopplar jag in givarna i larmenheten?

- Givarna levereras med 1 kabel och två ledare. För nivågivaren ska ledare 1 kopplas in på plint K3 – G. Ledare 2 ska kopplas in på plint K3 – 1. För överfyllandsgivaren ska ledare 1 kopplas in på plint K3 – G. Ledare 2 ska kopplas in på plint K3 – 2.

 

Kan jag skarva givarkabeln?

- Ja, men skarven behöver vara helt vattentät! Se artikel KE-OILSET-MONTAGE!

 

Det står ”givarfel” i displayen på larmenheten, varför?

- Detta kan bero på två orsaker. Orsak 1 är att ledarna i kabeln till givarna är inkopplade fel. Se fråga ” Hur kopplar jag in givarna i larmenheten”. Orsak 2 är att en givare som inte finns är aktiverad. Håll in knapparna ”Reset” och ”vänster pil” samtidigt i 3 sekunder. Gå in i meny ”ingångar” och avaktivera de givare som inte finns!

 

Hur hänger jag upp givarna i avskiljaren?

- Detta görs via en vanlig krokupphängning! Se artikel KE-OILSET-MONTAGE!

 

Det finns inget hål för kablarna i tanken. Var ska dessa dras in?

- Hål för kabelgenomföringen placerar ni där det passar bäst uppe i den övre delen på avskiljaren! För vattentät kabelgenomföring, se artikel KE-917822!

 

Hur ska en oljeavskiljare luftas?

- En oljeavskiljare behövs normalt sett inte luftas. Detta beror på att brunnarna som är kopplas till oljeavskiljaren inte har vattenlås och släpper in luft denna väg!

 

Pumpstationer

Hur ska en pumpstation luftas?

- En pumpstation ska alltid luftas! Om pumpstationen kan andas via betäckningen eller via ett kolfilter behöver man inte ansluta en luftare. Vid alla andra fall ska en separat luftare anslutas på pumpstationen!

 

Hur fungerar det med serviceavtal för pumpstationer? Behöver jag serva mitt system?

­- En pumpstation behöver service med jämna intervaller. För att upprätthålla garantin på produkten ska service utföras enligt medföljande installation- och driftmanual! För mer info om serviceavtal, kontakta GPA!

 

Hur kopplar jag vidare en larmsignal från kontrollenheten?

För 230 V system behöver ni köpa till ett kretskort som monteras i kontrollenheten. Se artikel KE-80072! För 400 V system finns det 2 potentialfria utgångar som standard, varning och fel.