Teflon

TEFLON är både ett varumärke men också ett samlingsnamn för olika fluorplaster. Vi tillhandahåller rörsystem, ventiler, armaturer och provtagningsutrustning i rostfritt stål eller gjutjärn som invändigt är korrosionsskyddade med olika fluorplaster.  
Fluorplasterna PTFE,  FEP och PFA karakteriseras av excellent kemisk resistens kombinerat med ett stort temperaturområde

Materialfordelar

Klarar höga temperaturer i kombination med höga tryck
Klarar aggressiva miljöer och kemikalier
Stål- eller gjutjärnshöljet ger systemet goda mekaniska egenskaper

Applikationsområde

Kemikalieapplikationer
Pappersbruk
Vattenbehandling
Processindustrin
Läkemedelindustrin

Dimension

DN15-600

Tryck

upp till 25bar

Temperatur 

-30 til +260°C

För specifika bruksområde, kontakt GPA

 
 
 
SRS
-->