Provtagare

Inom modern processteknik blir det allt viktigare med snabb och säker provtagning. Kvalitetsstyrning, minskade toleranser och ökade miljökrav; trycket ökar på industrin och dess konsulter att förbättra provtagningen.

GPA har mångårig erfarenhet och kan erbjuda marknadens bästa lösningar för snabb, exakt, säker och miljövänlig provtagning. Avsikten är att garantera den personliga säkerheten och miljöskyddet.

GPA samarbetar med världens ledande teknikföretag som specialiserat sig på säkra och användarvänliga provtagningsventiler och system. Tillverkningen är också certifierad enligt ISO 9001.

Slutna system

I GPAs sortiment finns utrustning för olika applikationer inom kemiska processer, såväl för trycklösa som trycksatta rör och tanksystem. GPA kan erbjuda både standardprovtagare och skräddarsydda lösningar helt anpassade efter specifika krav. Provtagning sker i helt slutna system där representativa prover tas i exakt rätt mängd med mycket hög tillförlitlighet. Provtagare och ventiler finns i olika material, anpassade efter den miljö där de ska användas. Teflon-inklädning och exklusiva stålkvaliteter är exempel på material som tål de aggressiva miljöer som ofta förekommer i kemisk processindustri.

Omsorg för miljön

Gemensamt för all provtagningsutrustning är att provtagning sker med enkla handgrepp och med maximal säkerhet för operatören. Provtagning sker under drift och den sker i helt slutna system för att försäkra om maximal säkerhet och omsorg om miljön.

Standard och kundanpassade för rörsystem och tankar

Fördelar

 • Enkel användarvänlighet
 • Representativt prov direkt
 • Hög säkerhet
 • Minimalt underhåll

Provtagarna tillverkas med medieberörda delar i syrafast stål, andra legeringar, eller linat med PFA-teflon. Bälgtätningar eller mjuktätningar i fluorplast-elastomer.

Provtagningssystemet erbjuder stora valmöjligheter till skräddarsydda lösningar, oavsett det rör sig om manuell provtagning på en reaktor med pH-mätning och indoseringsmöjlighet eller det gäller automatisk provtagning av dygnsproduktion.

Systemet är uppbyggt av moduler och tillåter anpassade lösningar för att passa just varje applikation. Systemet används med fördel inom både läkemedels- och kemisk processindustri.

Kontakta GPA så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen.

In-line provtagare

In-Line provtagningssystem, för inspänning mellan flänsar, medger säker provtagning utan dödutrymme ur horisontella eller vertikala processrörledningar. Direkt provuttag utan användning av ventiler eller by-pass ledningar.

Det kompletta utbudet omfattar:

 • Syrafast stål eller andra stållegeringar alternativt PFA-linade ventilhus
 • Borrade för DIN och ANSI-flänsar
 • Självtätande septum-membran i flaskor, handhållna flaskor eller ventilerade gängade flaskadaptrar
 • 50 ml och 100 ml standard provtagningskolvar
 • Ång- eller kvävgasrengöring
 • Säkerhetsskåp i syrafast stål eller PP-plast med eller utan handskar
 • Fjärrstyrd manövrering

Hur ett provtagningssystem fungerar

Provtagningssystem är till för att ta representativa prover från ett rörsystem. Provtagningsventil och provtagningskolv bildar tillsammans en integrerad och sluten enhet för absolut säker provtagning. Provtagning kan tas av farliga, korrosiva och toxiska vätskor utan risk för skada på personal och omgivning.

Den enkla funktionen och höga graden av säkerställd manövrering gör provtagningssystemet till den ideala lösningen där prover ska tas. Kvalitetskontroll, processövervakning, miljöskydd – goda grunder för provtagning.

Provtagare med pneumatisk manövrering

Automatiserat och processreglerat flöde erfordrar fjärrmanövrerad provtagning. Provtagare med pneumatiskt ställdon erbjuder en helt automatisk provtagning.

Provtagningsventilen med manöverdon och slaglängdsbegränsare erhålles med följande alternativ för uttag i provflaska.

 • Avluftning
 • Tryckavkännare för flaska
 • Nivåmätning (överfyllnadsskydd)

Det tillhörande pneumatiska styrskåpet medger start av provtagningssekvens med en knapptryckning.

Uppmätningen av ett processförlopp under ex. ett dygn är fullt möjligt genom timerstyrd kontinuerlig provtagning. Tack vare endast pneumatisk manövrering är Ex-applikationer möjligt.

En med bajonettfattning fastsatt skyddskorg runt provflaskan borgar för skydd mot yttre inverkan och tillsammans med avluftningsanslutningen på flaskadaptern undvikes trycksättning inuti provflaska.

-->